Schubertova Velká symfonie a suita z baletu Apalačské jaro Aarona Coplanda pod taktovkou slavného amerického dirigenta.
Českou filharmonii řídí Michael Tilson Thomas

Slavný americký dirigent Michael Tilson Thomas, který v uplynulých třech dekádách Prahu navštívil sedmkrát se Sanfranciským symfonickým orchestrem, poprvé řídil Českou filharmonii. Na červnových koncertech 2022 provedl Velkou symfonii C dur Franze Schuberta a suitu z baletu Apalačské jaro Aarona Coplanda, kterou první český orchestr nastudoval teprve potřetí ve své historii.

Balet Apalačské jaro Aarona Coplanda měl premiéru v roce 1944. Prostý děj upomíná symbolicky na příběh amerických přistěhovalců, kteří si budovali v nové zemi vlastní osady. Balet je oslavou lásky, mateřství, venkovského života. Původní partitura byla určena pro komorní soubor třinácti nástrojů. Na žádost dirigenta Artura Rodzińského vytvořil Copland roku 1945 z hudby baletu orchestrální suitu. V dalších letech vzniklo ještě několik autorských verzí a také další úpravy. Suita, která zazněla ve Dvořákově síni Rudolfina, rozšířila první verzi o dalších deset minut hudby z původního baletu. Michael Tilson Thomas ji považuje za nejvyváženější a uvádí ji po celém světě.

„Velkou“ symfonii Franze Schuberta D 944 uvedla Česká filharmonie v minulosti celkem devětatřicetkrát, poprvé na Plodinové burze v Praze v roce 1903 pod taktovkou Viléma Zemánka a naposledy v Rudolfinu v roce 2006 za řízení Waltera Wellera.

Americký dirigent Michael Tilson Thomas v současnosti zaujímá čestné funkce uměleckého ředitele New World Symphony, hudebního ředitele Sanfranciského symfonického orchestru a dirigenta Londýnského symfonického orchestru. Je držitelem dvanácti cen Grammy a vedl nejvýznamnější orchestry Evropy a USA. Jeho diskografie čítá více než 120 nahrávek a má za sebou řadu televizních vysílání. Kromě své hlavní umělecké dráhy je také skladatelem. Mezi jeho nejzásadnější kompozice patří From the Diary of Anne Frank (Z deníku Anny Frankové), jež vznikla na objednávku UNICEF (Dětský fond Organizace spojených národů).

Napište nám