Pořad, který se na televizi dívá znovu a lépe. Kritickým okem a s otevřenou myslí.
Režie: Dorota Vašíčková. Komentář: Marie Retková.