Koncert z děl Leoše Janáčka.
Účinkují: L. Braunerová, Škampovo kvarteto, M. Divišová a další (1992). Připravili: K. Ondřejková, I. Popek a D. Ondříček

Účinkují: L. Braunerová, Škampovo kvarteto, M. Divišová a další (1992). Připravili: K. Ondřejková, I. Popek a D. Ondříček

Napište nám