Záznam české premiéry díla z Janáčkova divadla v Brně. Účinkují Státní filharmonie Brno, Kühnův smíšený sbor, Kantiléna, Frank Hoffmann-recitace, Daniela Straková-soprán, provedení řídí Caspar Richter. Režie T. Šimerda

Záznam české premiéry díla z Janáčkova divadla v Brně. Účinkují Státní filharmonie Brno, Kühnův smíšený sbor, Kantiléna, Frank Hoffmann-recitace, Daniela Straková-soprán, provedení řídí Caspar Richter. Režie T. Šimerda

Napište nám