Záznam české premiéry díla z Janáčkova divadla v Brně.
Účinkují Státní filharmonie Brno, Kühnův smíšený sbor, Kantiléna, Frank Hoffmann-recitace, Daniela Straková-soprán, provedení řídí Caspar Richter. Režie T. Šimerda.

Záznam české premiéry díla z Janáčkova divadla v Brně.

Napište nám