O velkém českém humanistovi, spisovateli, protestantsky orientovaném kazateli, který zemřel v únoru před dvaačtyřiceti lety (1996). Režie A. Lowák

Byl to opravdu mimořádný člověk. Duchovní Jednoty bratrské, mezinárodní bojovník za lidská práva, ochránce dětí bez rozdílu ras a náboženství, Evropan, pacifista, muž činu, křesťan, jenž o křesťanských zásadách nejen mluvil, ale především se jimi řídil, bojovník za duchovní a občanskou obrodu. Řekl, že „bez lásky a bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí…“ Přemysl Pitter, který zažil dva nelehké režimy ve svém životě brzy po sobě, emigroval z Čech do Švýcarska, kde až do pozdního věku pracoval neúnavně podle svých zásad.

Napište nám