Snahy spolku Libosváry, který chrání biologicky cenné lokality před lidskou činností i před vlky.
Vlci za humny

Spolek Libosváry se stará o biologicky cenné lokality, mimo jiné pastvou ovcí. Některé lokality se nachází přímo v CHKO Český les, které je teritoriem vlčí smečky. František Groessl se proto rozhodl svá stáda zabezpečit proti vlkům pomocí pasteveckých psů. Jak se mu v soužití s vlky daří? Režie P. Pithart

Napište nám