Střevní mikrobiom a stav střev zásadně ovlivňuje náš zdravotní stav, a to nejen fyzický, ale i psychický, naši imunitu a celkově kvalitu a délku našeho života.

Ne nadarmo se střevnímu mikrobiomu přezdívá skrytý druhý mozek, který řídí náš organismus. Bohužel v důsledku nesprávného životního stylu včetně stravování, nadužívání antibiotik nejen v humánní, ale i ve veterinární medicíně a dalším faktorům má značná část populace střevní mikrobiom a střeva zničená. Odborníci a lékaři hovoří o genocidě mikrobiomu. Vědecké studie prokázaly, že kromě zdravotních problémů a nemocí, u kterých je to očekávatelné, může být zničený mikrobiom příčinou např. alergií, astmat, atopických ekzémů, depresí, hovoří se dokonce i o souvislostech s autismem. Nově zveřejněná vědecká studie, která probíhala v České republice, navíc prokázala, že podávání probiotik, která jsou pro něj důležitá, zkrátí dobu hospitalizace u rizikových skupin pacientů o 3–5 dní, a to se všemi důsledky, tedy nejen zdravotními, ale i mikro a makroekonomickými. V České republice vzniká první mikrobiomová banka a další banky autotransplantátů v Evropě následují.

Napište nám