Gusta, malý velký rytíř

Gusta je sice vzrůstem malý, to mu ale nebrání v tom stát se největším a nejslovutnějším rytířem celého Karamelového království.