Účinkují: M. Kožená – soprán, dětský sbor Kantiléna, Pražská komorní filharmonie s dirigentem J. Bělohlávkem. Kamera J. Lebeda. Režie J. Nekvasil

Vánoční koncert z r. 1997 vám nabídne zpěvačku Magdalenu Koženou. Již tehdy měla za sebou řadu úspěchů – mimo jiné stálé hostování ve Vídeňské opeře nebo nahrávky Bachovských skladeb pro renomovanou firmu Deutsche Gramophone. Na tomto koncertě, který se koná ve Smetanově síni Obecního domu v Praze zazní části skladeb J. S. Bacha (Vánoční oratorium), G. F. Händela (Oratorium Joshua) nebo W. A. Mozarta (Laudamus Te z mše c moll) a další. S vánočním repertoárem se představí i dětský sbor Kantiléna se sbormistrem Petrem Řezníčkem. Celý koncert doprovází Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

Účinkují: M. Kožená – soprán, dětský sbor Kantiléna, Pražská komorní filharmonie s dirigentem J. Bělohlávkem. Kamera J. Lebeda. Režie J. Nekvasil

Napište nám