Koncert ze Smetanovy síně Obecního domu v Praze uvádíme u příležitosti oslav 250. výročí narození mistra české hudby.
Účinkují: A. Dudášová, D. Straková, D. Pecková, Š. Margita, sbor Coro di Praga a Nový český komorní orchestr. Dirigent J. Bělohlávek. Kamera J. Kadaňka. Režie T. Šimerda.

Jakub Jan Ryba (26. října 1765 Přeštice – 8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem) byl český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro adventní období je Česká mše vánoční, ovšem v oblasti duchovní hudby zkomponoval řadu dalších skladeb, které jsou stále ukryty ve farních archívech a občas zazní na koncertních pódiích. Patří k nim novodobě objevené Missa in Nativitate Domini in nocte, Mše e moll a Missa in Dominica infra octavam (Missa pastoralis in B), které v roce 1993 uvedl ve Smetanově síni sbor Coro di Praga se sbormistrem Štefanem Britvíkem a Nový český komorní orchestr pod taktovkou Jiřího Bělohlávka se skvělým sólovým obsazení. Ryba byl autorem celkem zhruba 1300 kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, z nichž dalekosáhle převažovala duchovní hudba (součást katolické liturgie, na latinské, v malé míře také na české texty). Z tohoto předpokládaného počtu se jich dochovala jen část. Stylově vychází Rybova ranější tvorba z principů raného klasicismu s převahou homofonie. V průběhu času však klasicizující zaměření Rybovy hudby dále vyzrává a ve skladbách napsaných po roce 1800 se místy přibližuje až raně romantickému hudebnímu jazyku.

Napište nám