Hurikány, bouře, záplavy, ale také méně nápadné jevy jako sůl nebo eroze jsou hrozbou budoucnosti.
Až oceány pohltí naše města

Voda pokrývá sedmdesát procent naší planety. Z vesmíru vypadá Země jako obrovský oceán, místy přerušený velkými ostrovy – kontinenty. Tato voda, zdroj všeho života, je základní podmínkou naší existence. V současnosti však lidstvo na tento důležitý fakt zapomnělo. Náš horečný způsob života uvolňuje do atmosféry velké množství oxidu uhličitého, který vytváří skleníkový efekt a zahřívá naši planetu. Hladiny moří na celém světě stoupají exponenciálním tempem a pobřeží jsou vystavena stále silnějším záplavám.

Velkoměsta vyrostla hlavně na pobřežích, protože to dříve byla výhodná poloha. Dnes je proto čtvrtina světové populace přímo ohrožena stoupající hladinou světového oceánu.

Týká se to všech, ale města jako New York ve Spojených státech, Rotterdam v Evropě nebo Singapur v Asii jsou první na řadě. Vědci a inženýři se usilovně snaží najít na záchranu měst nové strategie. Budují obrovské stavby a navrhují různé mimořádné projekty. Jiní se tváří v tvář zrychlujícímu se nebezpečí obracejí k inovativním a originálním řešením, která k této problematice přistupují hlavně v souladu s přírodou. Jejich cílem je pochopit dění v oceánech, aby bylo snazší předvídat negativní dopady na pobřeží.

Napište nám