Vzpomínky zapovězených vědců, spisovatelů a novinářů, kteří po roce 1968 pracovali jako čerpači vodních zdrojů.
Scénář H. Pecharová. Režie J. Stach.

Maringotky, o kterých vypráví dokumentární pořad z roku 1990, netáhly v cirkusovém veselí od města k městu a nepatřilo k nim rozjásané publikum. Stávaly zastrčené v lesích a na periférie měst se dostávaly jen tehdy, když bylo třeba likvidovat civilizační havárie ohrožující vodu. Pobývali v nich a pracovali i lidé s akademickými tituly, znalostmi mnoha jazyků, osobnosti, o nichž se psalo v naučných slovnících a jejichž práce byly známé za hranicemi. Po roce 1968 byli vypovězeni z vědeckých ústavů, z knihoven a redakcí i škol, byla jim zakázána jejich profese i kontakt s veřejností. Takových osudů byly tisíce..

Pozvali jsme před kameru několik těch, kteří se proměnili v čerpače u Vodních zdrojů a Stavební geologie. Byli mezi nimi například profesor Jan Kopecký, divadelní historik, spisovatel Karel Pecka nebo historici Jan Křen a Václav Kural, Vladimír Karfík, Zdeněk Pochop, Věněk Šilhán a další. V jejich přemýšlení není hořkost ani sebelitování, ale poděkování spolupracovníkům a vyprávění o zajímavostech jejich práce a také třeba o zdravém tvůrčím vzteku, o přírodě a významu přátelství.

Napište nám