Jak vypadala stávka herců Divadla na Vinohradech koncem roku 1989.
Režie M. Chlupáč.

Konec roku 1989 byl hodně bouřlivý. Kvůli brutálnímu zásahu policie proti studentům na Národní třídě v Praze 17. listopadu se vzedmula vlna protestů. Do stávky vstoupili nejen studenti, ale i dělníci a herci. Někteří stihli i objíždět republiku, aby vyprávěli, co se v Praze děje. Státní televize přinášela jen velmi kusé, často i zkreslené informace. Nabízíme unikátní dokument o tom, jak v té době vypadala představení Divadla na Vinohradech. Přišla je podpořit i Jana Hlaváčová, členka Národního divadla, protože tehdejší ředitel Paur nevydal hercům klíče, takže nemohli ani stávkovat ani hrát. Viktor Preiss říká, že tak bouřlivé ovace během představení nikdy nezažil.

Napište nám