Udílení cen Herecké asociace za mimořádné jevištní výkony.