Střihová koláž z moderní české historie.

Osudy prezidentů - představitelů státu - budou vždy v centru pozornosti veřejnosti. Jejich činy budou detailně posuzovány a podrobovány přísné kritice. Nezapomínejme, že mnozí z nich musí učinit závažné kroky, které tak či onak na dlouhá léta ovlivní život celého národa. Z toho pohledu je jejich úloha nezáviděníhodná snad všude na světě. Připomeňme si ve střihovém pořadu Miloše Zábranského devět prezidentů, kteří stáli v čele našeho státu.

Napište nám