Jak se opravoval Obecní dům v Praze.
Připravili A. Barla a P. Ruttner.

Jak se opravoval Obecní dům v Praze.

Napište nám