Vyznání dirigenta orchestru Cantores Pragenses na podkladě Mše D-dur A. Dvořáka.
Režie A. Vojta.

Vyznání dirigenta orchestru Cantores Pragenses na podkladě Mše D-dur A. Dvořáka.

Napište nám