Záznam koncertu z chrámu sv. Barbory. V hudebních dílech středověku a renesance účinkují: Schola Cantorum Budapestiensis, sbormistři T. Bubnó a J. Mezei a varhany – S. B. Csonka. Kamera I. Bojanovský. Režie S. Vaněk

Záznam koncertu z chrámu sv. Barbory. V hudebních dílech středověku a renesance účinkují: Schola Cantorum Budapestiensis, sbormistři T. Bubnó a J. Mezei a varhany – S. B. Csonka. Kamera I. Bojanovský. Režie S. Vaněk

Napište nám