Slavná historická hra J. Anouilhe v provedení Národního divadla v Brně, natočená v prostředí Santiniho jízdárny v Rychnově nad Kněžnou.
Hrají: I. Bareš, M. Havelka, L. Lakomý, J. Karlík a další. Kamera V. Damborský. Režie Z. Srba.

Jean Anouilh

Historická hra francouzského dramatika 2O.stol. zpracovává příběh slavného saského biskupa Tomáše Becketa od jeho přátelství s králem Jindřichem II. přes světský a posléze církevní vzestup až po mučednickou smrt. Inscenace činohry Národního divadla v Brně z roku 1994 se opírá zejména o dva znamenité herecké výkony Martina Havelky a Igora Bareše. Oba hrají s nasazením na našich jevištích často nevídaným. Inscenace nepostrádá anouilhovskou ironii, ale nezůstává jen u ní. Je to také inscenace o Bohu. Hra totiž nese podtitul Čest Boží.

Zbyněk Srba

Vratislav Damborský

Oldřich Veselý

Igor Bareš-Tomáš Becket

Martin Havelka-Král

Ladislav Lakomý-Papež

Jan Zvoník-Ludvík

David Kaloč-Mladý mnich

Napište nám