Literární kabaret pražské Violy, inspirovaný texty a písněmi Montmartru přelomu 19. a 20. století.
Hrají: B. Rösner, H. Ševčíková, P. Pelzer, T. Klánská, J. Pazour a A. Hanzl. Kamera V. Opletal. Divadelní režie T. Vondrovic. Televizní režie O. Kepka

Představení pražské Violy Když sbírala jsem rozmarýn je vlastně literárním kabaretem, který sestavil Tomáš Vondrovic na podkladě textů z přelomu století, které vznikly, recitovaly se, četly a zpívaly na Montmartru. Vzniklo živé představení se svěží atmosférou, vtipem a laskavým humorem. Texty ve valné většině přeložil sám Tomáš Vondrovic, hudbu složil i podle dobového materiálu Jiří Václav. Hrají členové činohry Národního divadla v Praze. Představení je prvním v řadě národních večerů, které Viola v minulých letech připravila. V pořadu ožívá atmosféra kabaretů pařížského Montmartru přelomu 19. a 20. století včetně slavného Chat Noir. Kuplety, monology, povídky a satirické verše, kterým nebylo nic svaté a které psali autoři, jejichž skutečný literární význam často současníci nedokázali ocenit. Jsou tu texty Charlese Crose, druha Verlainova a Rimbaudova, Alphonse Allaise, šéfredaktora časopisu Chat Noir, ale i Georgese Courtelina, tvůrce groteskní dramatické miniatury, vycházející z frašky a předznamenávajícího humor němé filmové grotesky.

Hrají: B. Rösner, H. Ševčíková, P. Pelzer, T. Klánská, J. Pazour a A. Hanzl. Kamera V. Opletal. Divadelní režie T. Vondrovic. Televizní režie O. Kepka

Napište nám