Dokument o osudech československých účastníků španělské občanské války.
Scénář a režie J. Hovorka.

Letos uplynulo šedesát let od vypuknutí občanské války ve Španělsku. V červenci 1936 propuklo povstání, vedené generálem Francem. To byl počátek krvavého občanského konfliktu, v němž proti sobě stála povstalecká armáda generála Franca, podporovaná fašistickými režimy Hitlera a Mussoliniho a armáda republikánská, v jejichž řadách bojovaly také tisíce dobrovolníků z mnoha evropských zemí a ze zámoří. V mezinárodních brigádách byli i dobrovolníci z Československa. O jejich zážitcích z krutých španělských bojišť i dalších osudech, které je provázely po návratu do vlasti a únorovém převratu v roce 1948 vypráví dokument Španěláci. Dokument je výmluvným svědectvím o tomto století, v němž nesmyslné střety ideologií tragicky poznamenaly tisíce životů.

Napište nám