Mladší „sestra“ slavnější České mše vánoční Jakuba Jana Ryby doplněna tradičními českými koledami v podání Czech Ensemble Baroque.
Česká mše půlnoční

Mše – latinsky missa je nejdůležitějším obřadem už od dob raného křesťanství. Až teprve ve 14. století se dočkala kompletního vícehlasého zpracování. Od té doby, se podoba mše jako hudební kompozice neustále proměňuje. Původně čistě vokální skladba je obohacována hudebními nástroji, přípustnými se stávají i vlivy světských, ba dokonce lidových písní. Mění se i její délka – vedle velkolepých slavnostních mší, nazývaných missa solemnis, jsou oblíbené i mše krátké – tzv. missa brevis. V baroku a klasicismu se u nás staly velmi populárními vánoční pastorální mše. Nejslavnější je tzv. Rybovka. My Vám ale dnes chceme představit jinou Rybovu mši, mladší sestru slavnější České mše vánoční: Českou mši půlnoční. Možná vás překvapí, že tato Rybova kompozice je psána na latinský text. Jakub Jan Ryba byl totiž velmi pilný skladatel, jen jeho mší se nám dochovalo 89. Zatímco svou mši „Hej mistře“ psal Ryba pro kůr venkovského kostelíku ve Starém Rožmitále, Českou mši půlnoční věnoval městu Plzeň. Proto v ní také mnohem méně slyšíme pastorální motivy.

Napište nám