Jsou nám podobnější, než si myslíme. Stejně jako my pracují, učí se, bojují, ale také o sebe pečují, lenoší a radují se ze života.
Opice a další primáti - naši nejbližší příbuzní

Panuje obecné přesvědčení, že člověk se od ostatních primátů výrazně odlišuje. Ve skutečnosti jsme si mnohem podobnější, než si většina z nás myslí. Přírodopisný a zábavný dokumentární film vás zve na cestu po celém světě, během níž se zaměří na společné znaky a vlastnosti, které s opicemi a lidoopy sdílíme. Stejně jako my také naši v přírodě žijící příbuzní tvrdě pracují a rádi lenoší. Starají se o druhé nebo nechávají o sebe pečovat. Bojují proti sobě, ale také se mají rádi. Vyučují, sami se učí a sdílejí své znalosti. Někdy trpí, ale umějí se také radovat ze života.

Napište nám