Pohádka ze sbírky Tisíc a jedna noc.
Hrají: M. Štěpánek, O. Navrátil, Z. Adamovská, B. Bohdanová, V. Vydra a další. Scénář M. Černá. Kamera J. Osten. Režie E. Sedlář

Komediálně laděný příběh O kováři Básimovi není pohádkou v pravém slova smyslu. Setkáme se tu s rozmarným, nudícím se orientálním vládcem (Oldřich Navrátil), jenž společně s vezírem a osobním strážcem navštíví v přestrojení sídelní město, aby zblízka poznal život svých poddaných. Potkává šťastného, veselého kováře Básima (Martin Štěpánek) a prožije s ním zábavnou noc. Ráno se však rozhodne kovářovo štěstí a spokojenost poněkud narušit a vyhlásí zákaz kovářského řemesla. Jak si s novou životní situací chytrý Básim poradí, uvidíte v pohádce, inspirované příběhy Tisíce a jedné noci.

Hrají: M. Štěpánek, O. Navrátil, Z. Adamovská, B. Bohdanová, V. Vydra a další. Scénář M. Černá. Kamera J. Osten. Režie E. Sedlář

Napište nám