Portrét významné české režisérky a spoluzakladatelky Divadla Husa na provázku.
Smrti a sny Evy Tálské

Profesní život české režisérky byl neodmyslitelně spjat s Divadlem Husa na provázku, které v roce 1968 spoluzakládala a během více než třiceti let vytvořila několik desítek inscenací. Její divadlo bylo otevřené, básnické, hledající. Témata i literární inspirace byly výzvou pro hledání a nacházení nových divadelních tvarů a výrazů. Básně a nonsensy se staly výrazným pilířem její režijní tvorby, ve které se vyznačovala soustředěností a nekompromisností. Vracela se ke kořenům prosté divadelnosti, ale zároveň usilovala o moderní, snové, až surrealistické divadlo. Na počátku 90. let založila Studio Dům, ve kterém se věnovala amatérské tvorbě mladých divadelních nadšenců. Mnozí z nich se později stali profesionálními divadelníky. Inscenace a vzpomínky na Evu Tálskou ožívají ve vyprávění jejích kolegů, blízkých a přátel. Účinkují: Miloš Štědroň, Boleslav Polívka, Vladimír Hauser, Ivana Hloužková, Petr Oslzlý, David Drozd, Pavel Zatloukal a další. Z jejich vyprávění i zápisků samotné Evy Tálské poznává divák osobnost této mimořádné ženy a umělkyně, která vždycky stála mimo zájem médií a masovou popularitu.

Napište nám