Vánoční zpěvy a zvyky od středověku po rané baroko z kláštera Emauzy v Praze. Účinkují: Literátské bratrstvo Chorosch, Krless, Chorus Angelus a další (1995). Režie M. Řezníček

Nobis est natus je zvláštním synteticky hudebně scénickým útvarem, tvořený několika ideovými rovinami, které se vzájemně prostupují, prolínají a umocňují. Jde o nadčasový obecný obraz zrození zasazený do vánočního období, kdy se lidé k sobě navzájem otvírají a oslavují návrat světla a narození Ježíška. Koexistence starozákonní, pohanské a křesťanské kultury je zdánlivě neslučitelná a přitom samozřejmá právě tak jako literární, divadelní a výtvarné prvky v projektu NOBIS EST NATUS. Neopakovatelný hudební zážitek, ve kterém zazní hudba od gregoriánského chorálu až po renesanční polyfonii a strhující atmosféra je dokreslena jedinečnou atmosférou Emauzského kláštera, dobovými nástroji a historickými kostýmy. Zažijeme mystický advent raného středověku. Vyslechneme mariánské skladby, zhlédneme pohanské a křesťanské obyčeje doplněné lidovými koledami a žákovskými skladbami. Závěr pořadu patří oslavným písním renesančních vánoc. Autorem projektu je mladý dirigent a sbormistr Igor Angelov. Dále se na projektu podílí Nové literární bratrstvo CHOROSCH, dětský pěvecký sbor CHORUS ANGELUS, soubor staré hudby KRLESS s uměleckým vedoucím Josefem Vondráčkem a další. Televizní režie Martin Řezníček (1995).

Napište nám