Z pražského kostela Šimona a Judy zazní díla B. Brittena, A. Vivaldiho, G. F. Händela a J. S. Bacha.
Účinkují: V. Hudeček, L. Brabec, P. Dvorský, E. Urbanová, I. Kusnjer a Bambini di Praga. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí B. Kulínský. Kamera J. Lebeda. Režie J. Nekvasil

Ze slavných skladeb si mj. poslechnete čtvrtou část s podtitulem Zima z Vivaldiho Čtvera ročních dob, z Dvořákových Biblických písní žalm „Hospodin jest můj pastýř“ v podání Petra Dvorského, Rybovu pastorelu „Rozmilý slavíčku“ v interpretaci Evy Urbanové a nakonec si se souborem Bambini di Praga a dalšími účinkujícími zazpíváte koledu „Narodil se Kristus Pán“.

Houslista Václav Hudeček již tradičně pořádá po vlastech českých a moravských sérii vánočních koncertů a na tato turné si zve řadu zajímavých hostů, kteří patří k interpretační špičce naší koncertní i divadelní scény. Tentokrát si přizval do pražského kostela Šimona a Judy slovenského tenoristu Petra Dvorského, sopranistku Evu Urbanovou, barytonistu Ivana Kusnjera a kytaristu Lubomíra Brabce. Před dvaceti lety se také představila v koncertním sále FOK slibně se rozvíjející Pražská komorní filharmonie za řízení Bohumila Kulínského.

Účinkují: V. Hudeček, L. Brabec, P. Dvorský, E. Urbanová, I. Kusnjer a Bambini di Praga. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí B. Kulínský. Kamera J. Lebeda. Režie J. Nekvasil

Napište nám