(1995) Účinkují: rodina Matouškova, Dyškanti, M. Novenko a D. Fleischmannová. Kamera P. Polák. Režie T. Šimerda

Horní tok řeky Vltavy je nejen mimořádně krásnou krajinnou oblastí, ale i pozoruhodným územím z hlediska historického. Rozsáhlé panství pánů z Růže bylo po staletí svébytnou lokalitou a její tvářnost je dodnes velkorysostí Rožmberků poznamenána. Málokterý kraj k sobě také váže tolik pověstí a mýtů.

Náš film se soustřeďuje na dvě oblasti Rožmberských aktivit: na klášter ve Vyšším Brodě jimi založený a na jedno z rodových sídel hrad Rožmberk. Upozorňuje na různá období těchto stavebních památek, na kulturní význam, který klášter ve Vyšším Brodě představuje nejen pro dějiny středověku, ale i pro časy pozdější.

Scénář vznikl na základě odborných podkladů pánů Michala Novenka a dr. Martina Horyny, kteří jsou nejen hlavními interprety, ale také garanty stylové autentičnosti hudebních snímků.

Napište nám