Ve známém pražském kulturním centru se vystřídaly celé generace umělců, sportovců, filmařů, plesových hostů nebo i návštěvníků módních přehlídek.

Téměř celé dvacáté století fungoval palác Lucerna coby centrum pražského kulturního dění. Tato první železobetonová stavba v Praze byla postavena podle projektu V. Havla, S. Bechyně a V. Prokopa v místech pozdně renesančního Aehrentálského paláce. Křídlo do Vodičkovy ul. (č. 36) bylo postaveno v r. 1907–1910, do Štěpánské ul. (č. 61) v roce 1913–1921.

Budova má pasáže s obchody, restauracemi a kinem. V podzemí je velký sál, v němž se dosud konají koncerty, plesy a další kulturní a společenské akce.

Režisér Jiří Papoušek natočil v r. 1972 dokument Dnes večer v Lucerně, věnovaný jejímu uměleckému životu. Využil již tehdy ukázek z prvního němého filmu točeného na střeše Lucerny a dalších archivů, v nichž sledoval zejména akce situované do velkého sálu. Ten byl dokončen a otevřen r. 1920.

Zlaté časy má už však Lucerna dávno za sebou. Změnila se nejen naše společnost, ale s ní i genius loci místa, kterým prošla řada významných umělců a dalších osobností minulého století. Ty nejzajímavější si jistě diváci rádi připomenou prostřednictvím střihového pořadu z archivů ČT, nazvaného stejně jako nadtitul celého večera – Palác Lucerna – vyprodáno.

Napište nám