Dokument Jana Krause a Svatopluka Studeného z roku 1965.

V dokumentu Svatopluka Studeného z roku 1965 se zaposloucháme do hudby Adama Michny z Otradovic, Jana Křtitele Tolara, Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a Jiřího Ignáce Linka. Zazní i nejstarší pražské zvony Štěpán z roku 1409, zvon Marie z chrámu Matky Boží před Týnem a nakonec zvony Zikmund, Václav a Jan Křtitel z chrámu sv. Víta.

Napište nám