Hudební dokument.
Spoluúčinkuje Musica Bohemica a rodina Krčkova. Kamera M. Kubala. Režie R. Flídr.

Film Návraty Jaroslava Krčka, který byl natočen v roce 1995 režisérem Zdeňkem Flídrem a kameramanem Martinem Kubalou, pojednává o díle a činnosti tohoto všestranného hudebníka. Název filmu zde není míněn jako návrat ve smyslu vzpomínání na již uplynulý čas, ale spíše filozoficky. Člověk, který dostal do vínku určitý talent, určité schopnosti, by je měl jako hřivny rozmnožit a rozmnožené navrátit. Osobnost Jaroslava Krčka je zde pojímána v celé šíři jeho činnosti. Dozvídáme se, jaký má názor na práci dirigenta, hudebního režiséra, na stylovou a poučenou interpretaci historické hudby a folkloru. Jaroslav Krček se ve filmu zmiňuje také o svých zálibách, jako je vyřezávání, výroba hudebních nástrojů či vybudování a provoz malého kostelíka.

Největší důraz je však kladen na činnost souboru Musica Bohemica a na tvorbu skladatelskou. K té se vyjadřuje takto: "Často přemýšlím o tom, jak by měl dnes člověk tvořit. Jakou hudbu by měl vytvářet právě teď, v tomto čase. Co by mělo být naplněním onoho slova AVANTGARDA. Čím víc a hlouběji o tom přemýšlím, veden vším, co nás obklopuje, tím víc se mi vyjasňuje, že by v umění zrovna tak jako v životě mělo být hledání čistého. Ekologie. Návraty k čistým pramenům, k čistým vodám. Není to lehké, neboť podíváme-li se proti světlu do sklenice s čistou vodou, tak uvidíme každé smítko. Vytvářet tedy opravdu čistou hudbu, bez smetí, je nejen velmi obtížné, ale i velmi odvážné. Avantgarda by však měla být odvážná. A tak je víc než žádoucí neustále zkoušet a hledat. Hledat tak dlouho, dokud nebude nalezeno. V umění zrovna tak jako v životě."

Napište nám