Záznam z Rudolfina v Praze. Hraje Český národní symfonický orchestr, dirigent Z. Košler.
Spoluúčinkují: Z. Kloubová – soprán, M. Beňačková – alt, J. Dürmüller – tenor, P. Mikuláš – bas, J. Tůma – varhany a Kühnův smíšený sbor, sbormistr P. Kühn. Kamera J. Kadaňka. Režie A. Rezek

Záznam koncertu z 29. září 1994, kdy se v pražském Rudolfinu uskutečnil záznam velkolepé Mše h moll J. S. Bacha. Toto monumentální dílo se pro svůj rozsah i závažnost uvádí výjimečně a toto je vůbec první zvukově obrazové ztvárnění, které Česká televize i Československá televize pořídily. Za řízení Zdeňka Košlera hraje Český národní symfonický orchestr, spoluúčinkuje Smíšený sbor P. Kuhna a jako sólisté se představili Zdena Kloubová, Marta Beňačková, Jorg Durmuller a Peter Mikuláš.

Spoluúčinkují: Z. Kloubová – soprán, M. Beňačková – alt, J. Dürmüller – tenor, P. Mikuláš – bas, J. Tůma – varhany a Kühnův smíšený sbor, sbormistr P. Kühn. Kamera J. Kadaňka. Režie A. Rezek

Napište nám