Obrazová fantazie na poslední větu Symfonie č. 2 c moll G. Mahlera.
Hraje Izraelská filharmonie, řídí Z. Mehta. Kamera V. Svoboda. Režie R. Urban.

Když štáb České televize natáčel před časem dokument o koncertech Pražského filharmonického sboru v Izraeli, netušil, že z tohoto pobytu a pod dojmem z fantastického setkání s dirigentem Zubinem Mehtou vznikne další pořad - obrazová fantazie na vrcholnou hudbu poslední věty 2. symfonie Gustava Mahlera. Sám Mahler tuto symfonii nazval Symfonií zmrtvýchvstání, a to podle závěrečné sborové části, kde použil Klopstockův text. Po jednání s firmou Teldec a vedením Izraelského filharmonického orchestru Vám nyní můžeme nabídnout hudbu v té nejskvělejší interpretaci: Izraelský filharmonický orchestr a Pražský filharmonický sbor řídí maestro Zubin Mehta. Tvůrci vizualizace se nechali plně inspirovat nejen vrcholně obsažnou Mahlerovou hudbou, ale i reáliemi Izraele, země, která se stala kolébkou celé židovsko-křesťanské civilizace, země kde na Vás na každém kroku promlouvají příběhy Starého i Nového zákona, základních knih dvou náboženství, které se právě v Izraeli tak úzce stýkají a prolínají. Pojďme tedy právě dnes - v době největších křesťanských svátků, v čase Vzkříšení spolu s hudbou Gustava Mahlera navštívit svatou zemi a společně vnímat stálou aktuálnost, nepomíjivost i poslání těchto míst.

Napište nám