Vzpomínky generála Františka Peřiny, rytíře Čestné legie a jednoho z legendárních československých letců ve službách R. A. F. v době II. světové války. Režie J. Gold

František Peřina má pevné místo mezi legendárními leteckými esy, lidmi, kteří pod československou vlajkou vydatně pomáhali rozhodnout o spojeneckém vítězství ve druhé světové válce. Po odchodu z okupované vlasti se stal hrdinou bojů ve Francii a následně příslušníkem 312. stíhací perutě, s níž se zúčastnil bitvy o Británii. Jeho manželka Anna mezitím čelila německé perzekuci a sdílela vězeňskou celu s Miladou Horákovou. Po návratu do osvobozené republiky si František Peřina vysloužil nepřízeň totalitního režimu nejen účastí v bojích „na nesprávné straně“, ale i svým odchodem do emigrace. K němu zvolil cestu jemu vlastní – na křídlech lehkého letadla, v němž společně s manželkou v riskantním terénu přelétl železnou oponu. Oproti svým spolubojovníkům tak unikl perzekuci v lágrech. V dokumentárním pořadu vzpomíná generál Peřina na svá nejvýznamnější válečná dobrodružství i na léta prožitá v emigraci, jež se pro manžele Peřinovy stala sledem až neuvěřitelných událostí – ostatně jako jejich celý život svědčící o tom, že štěstí přeje lidem, kteří něco dovedou a mají odvahu. Generál Peřina byl vždy vlastencem a statečným člověkem. Jeho návrat domů po obnovení demokracie v Čechách je toho dokladem.

Napište nám