Seznámení s poznatky alternativní medicíny. Scénář a režie V. Poltikovič

Představení tradiční čínské medicíny u nás. U čínské medicíny se hledí na rozpoznávání nerovnováhy v lidském těle, což jsou počátky nemocí. Léčí se cvičením, vybranou stravou, drážděním a stimulováním určitých míst na těle, bylinnými směsmi. Rozdíl mezi západní medicínou, kde se klade důraz na přívod látek z vnějšku a orientální medicínou, kde se klade důraz na to, jak systém funguje. Nejdůležitější je dýchání, protože po 4 minutách bez dechu člověk umírá. Pomocí cvičení můžeme zvýšit přísun životadárného kyslíku do lidského těla. Západní medicína vychází z analytického myšlení, orientální ze syntetického myšlení.

Napište nám