Kolikrát se musely přepsat učebnice, aby vyšla najevo pravda o jedné z důležitých kapitol konce 2. světové války… (1995). Scénář a režie J. Prokop

Historie přípravy Pražského povstání se datuje od roku 1939, nakonec k němu však došlo v posledních dnech války na evropském kontinentu. Dokument J. Prokopa líčí dramatický průběh bojů mezi pražským obyvatelstvem a německými vojsky, dlouho zatajovanou účast Vlasovovy armády na obraně Prahy a minulým režimem zkreslovaný postoj České národní rady. Jak reagovala československá exilová vláda a jak vlády Anglie a SSSR na povstání, které s nečekanou silou vypuklo v pražských ulicích? Jaké byly šance, aby Prahu osvobodili Američané? A hrozilo, že Prahu postihne stejný osud jako zcela zničenou Varšavu? Ve střihovém dokumentu se dozvíme i o tragických osudech vůdců povstání po roce 1948. K ideologicky nezatíženému pohledu na klíčovou událost moderních českých dějin autoři využili dostupné archivní materiály, dobové dokumenty i výpovědi přímých pamětníků.

Napište nám