Jak vypadá život na skalách kolem úžiny, který je útočištěm mnoha ohrožených živočišných druhů?
Divoká příroda Gibraltaru

Na jižním cípu Pyrenejského poloostrova se nachází brána do Evropy. Gibraltarský průliv. Průliv byl odedávna strategickým územím ovládaným střídavě Brity a Španěly. Stejně tak umí být i místní živočichové výrazně teritoriálními. Zatímco někteří zde žijí celoročně, jiní nacházejí na skalách Gibraltaru příjemné zimoviště. Tvrdě pracující místní obyvatelé i sezónní návštěvníci jsou součástí života specifické divoké oblasti. Vrcholky místních skalisek jsou vyhlášené za přírodní rezervaci obývanou více než dvěma sty makaky. Makak magot představuje symbol Gibraltarského průlivu a kromě člověka je jediným evropským primátem.

Napište nám