Vyprávění „krkonošské“ spisovatelky a sběratelky lidové slovesnosti Marie Kubátové.
Scénář a režie J. Gold a V. Skalský.

Spisovatelka Marie Kubátová si svými lidskými příběhy, vyprávěnými krásným jazykem, získala mnoho příznivců mezi čtenáři. Nepatřily k nim jen pohádky z rodného kraje, ale i křehká díla utvářená jejími životními zkušenostmi, osobnostmi, jichž si nejvíce vážila, a jí drahým lékárnickým prostředím. Dokumentární portrét z roku 1994 Marii Kubátovou představí jako bezprostřední duchaplnou vypravěčku, zamýšlející se nad vlastním údělem spisovatelky a nad lidmi a přírodou svého milovaného domova v Krkonoších.

Napište nám