Kolážový portrét levicového intelektuála a výjimečného novináře, který dokázal před oběma totalitními systémy uhájit svou čest.

V těchto dnech si připomínáme 70 let od smrti významného meziválečného levicového intelektuála Záviše Kalandry (*10. 11. 1902 – †27. 6. 1950), jenž byl odsouzen v procesu s Miladou Horákovou k odnětí života. Sám během své novinářské praxe v průběhu 30. let obdobné inscenované procesy probíhající v Sovětském svazu neúprosně kritizoval, i když dlouhá léta předtím platil za předního redaktora komunistického tisku. S bolševizovanou stranou se ovšem rozešel a ocitl se vůči ní v opozici, ačkoliv původní ideály této ideologie nikdy neopustil. Stal se jedním z nejvýznamnějších představitelů trockismu v Československu, za což jej čekala perzekuce jak v období protektorátu, tak zejména po únoru 1948.

Nevšední dokumentární koláž vytváří odvážné spoje mezi Kalandrovými výpověďmi před soudním tribunálem, jeho prvorepublikovou novinářskou tvorbou a obrazy z dávných dějin Čechů, které Kalandra jako historik zpochybňoval navzdory staleté národní tradici. Právě za pověstnou neústupnost z vlastního názoru musel zaplatit daň nejvyšší.

Napište nám