Koncert z pražské Státní opery jako pocta obětem a přeživším nacistické perzekuce.

Jako výsledek společné iniciativy Národního divadla, Česko-německého fondu budoucnosti a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze vznikla myšlenka uspořádat koncert k poctě přeživších nacistického pronásledování. Mimořádná situace a opatření vyvolaná pandemií Covid-19 neumožnila realizovat tento koncert dle původního plánu v roce 2020 a oslavit tak zároveň i významné jubileum 75. výročí konce 2. světové války. Ani o rok později však idea pocty přeživším neztrácí na intenzitě a stává se součástí projektu Musica non grata, v jehož rámci v pražském Národním divadle ožívá hudba skladatelů pronásledovaných nacisty. Součástí hudebního programu jsou tak kromě slavného Mendelssohnova houslového koncertu e moll v podání německé sólistky Viviane Hagner také díla takzvaných „terezínských“ skladatelů Viktora Ullmanna a Pavla Haase. V obrazové složce se divák díky portrétům z dílny fotografa Karla Cudlína setká tváří v tvář s posledními dosud žijícími českými oběťmi nacismu, v jejichž výraze se navzdory prožitému utrpení odráží nezdolná životní vitalita. Přeživší nacistické perzekuce v pořadu rovněž promlouvají krátkými citáty ze svých vzpomínek.

Koncert, jehož název odkazuje ke knize Radky Denemarkové a Karla Cudlína, je emotivním zážitkem s poselstvím, které je třeba mít i po 76 letech po skončení 2. světové války neustále před očima.

Napište nám