Konfrontace dvou pojetí klasické Jiráskovy hry dvěma soubory: Hronovskými ochotníky a skupinou Josefa Dvořáka s jejím protagonistou v několika rolích.

Konfrontace dvou pojetí klasické Jiráskovy hry dvěma soubory: Hronovskými ochotníky a skupinou Josefa Dvořáka s jejím protagonistou v několika rolích.

Napište nám