Vlastenec a mecenáš Vojtěch Náprstek vytvořil ve svém rodném domě na Betlémském náměstí centrum české inteligence a jedinečné muzeum.

Budou tomu již dvě stovky let, co ve starobylém pivovarském domě u Halánků na Betlémském náměstí v Praze spatřil světlo světa Vojta Náprstek. Už od útlého mládí tíhnul ke studiu cizích kultur, proto se rozhodl vystudovat orientalistiku a po revoluci roku 1848 se vydal s přítelkyní zkusit štěstí za oceán. V Americe se stal členem expedice pro výzkum indiánského kmene Dakota, ale rovněž se díky svému knihkupectví věnoval výrazné podpoře krajanského života. Vlastenecké činnosti zůstal věrný i po návratu z Nového světa a přeměnil svůj rodný dům nejen v centrum českých obrozenců, ale s pomocí manželky i v místo setkávání emancipovaných žen v Americkém klubu dam. V roce 1862 se tato budova stala díky Náprstkově iniciativě sídlem Českého průmyslového muzea, které mělo napomoci rozvoji české průmyslové tvorby. Shromažďoval v něm však také etnografické a umělecké objekty z celého světa, které se později staly hlavním obsahem expozice. Pozoruhodná historie stavby odráží nejen ambice českého národa v druhé polovině 19. století. Je i památkou na Náprstkovu osvícenou osobnost, která byla sice fascinována indiánskými kulturami, ale svůj život plně zasvětila všestrannému společenskému pokroku.

Napište nám