Festival mladého amatérského divadla v běhu 50 let

Festival mladého amatérského divadla, zkráceně FEMAD, patří k nejvýznamnějším přehlídkám amatérského divadla v Čechách. A to přesto, že mimodivadelní obci nebo možná ještě přesněji obci divadelních ochotníků, mnoho neříká, protože se o něm v hlavních sdělovacích prostředích moc nepsalo a nenatáčelo. Vznikl v roce 1971, za tuhé normalizace, a jeho založení, stejně jako to, že se udržel už 50 let, lze považovat za malý zázrak. Od počátku umožňoval divadelníkům a inscenacím, které se většinou z problematických ideologických důvodů nedostaly na Jiráskův Hronov, mít také svůj festival, prezentovat se a dojít uznání. Proto se mu také začalo říkat Salon odmítnutých. Byla zde uvedena řada vynikajících inscenací 70. a 80. let. Od počátku se ho jako lektoři také účastnili profesionální divadelníci, kteří podrobovali tvorbu svých amatérských kolegů kritice a vedli je dál. FEMAD našel v Poděbradech své pevné zázemí a v českém amatérském divadle má svoje místo pořád, i když ideologická hodnotící kritéria jsou díkybohu pryč.

Napište nám