Jak to bylo s následníkem trůnu Františkem Ferdinandem d’Este, jehož smrt předurčila tragický osud moderní Evropy?
Režie V. Sklenář.

Dokumentárním snímkem si připomeneme osobnost arcivévody Františka Ferdinanda d'Este, jenž netušil, jak moc se zapíše svým jménem do světové historie. Příběh jeho života vypráví o následníkovi císaře, který se trůnu nedočkal, a o jeho rozporuplné osobnosti. V mnohém své současníky i pozdější hodnotitele iritoval, na druhé straně však vzbuzoval i obdiv. Vytvořila se o něm představa (a tento obraz byl záměrně jeho nepřáteli i mnohými historiky dokreslován), že jeho cílem bylo rozpoutání války, zvláště proti Srbsku a Rusku. Opak však byl pravdou. Jeho cílem totiž bylo Velké Rakousko, etnicky federalizované pod vládou Habsburské dynastie. Arcivévodova smrt rukou atentátníka v Sarajevu však paradoxně způsobila rozpad staleté monarchie a nezávislost států v jejím područí.

Napište nám