Šestého června 1994, u příležitosti 50. výročí vylodění spojeneckých armád v Normandii, se konaly v Ranvill u Caen velkolepé oslavy. Tímto dokumentem letošní, pětašedesáté výročí otevření druhé fronty připomínáme.
Režie P. Štingl.

Šestého června 1994, k 50. výročí vylodění Spojenců v Normandii byly v městečku Ranville u Caen uspořádány velkolepé oslavy, kterých se zúčastnili prezidenti vítězných států nad Německem, ale také stovky veteránů invaze, která změnila průběh 2. světové války. Z našich vojáků byli přítomni na příklad František Fajtl, František Peřina a Jan Paroulek. Při té příležitosti vyprávěli nejen o svých válečných zážitcích, ale také vzpomínají na další léta, kdy se vrátili vítězně domů, aby po únoru 1948 se z nich staly politicky nepohodlné osoby. Tímto dokumentem připomínáme letošní 65. výročí této operace.

Napište nám