Jak se slaví největší křesťanské svátky na kouzelném ostrově ve střední Dalmácii.
Scénář a režie F. Karoch.

Kdo by chtěl zažít tradiční oslavu největších křesťanských svátků, pak by měl navštívit třeba Korčulu. Překrásný dalmatský ostrov, na kterém křesťané po několik století stejně nedočkavě, stejně pokorně a se stejnou vážností očekávají vzkříšení Spasitele. Udržela se zde i tradice bratrstev, jejichž členství se dědí z otce na syna. Pořádají procesí kajícníků, které patří k nejsledovanějším událostem Velikonoc.

Napište nám