Světový seriál v jezdeckém parkuru družstev a jednotlivců