Pořad uvedený ke 100. výročí narození hudebního skladatele Václava Bláhy (1993). Kamera Z. Uher. Režie M. Macků

Pořad uvedený ke 100. výročí narození hudebního skladatele Václava Bláhy (1993). Kamera Z. Uher. Režie M. Macků

Napište nám