Významný malíř, grafik, jeden ze zakladatelů moderní české malby, výtvarný teoretik a spoluzakladatel umělecké skupiny Osma pod drobnohledem.
Režie a scénář: Aleš Kisil.
Bohumil Kubišta

Představitel českého modernismu v malířství, nejvýraznější reprezentant moderny, inspirátor německých expresionistů. Na nikoho však neplatí více to tristní pořekadlo, že doma není nikdo prorokem, jako na Kubištu. „V té zpropadené voliéře Čech“ nepoznal umělec žádný úspěch, dostalo se mu spíše více pomluv a hrubostí. Jeho dílu neporozuměli ani někteří z jeho přátel, kteří sice uznávali jeho intelekt a mravní přísnost, ale jeho obrazy pokládali spíše za projev jakési vůle, než skutečné inspirace a nadání.

O Bohumilu Kubištovi dosud nevznikla ucelená filmová monografie. Bude tedy záslužné, pokud nám film přiblíží nejen téměř tragické životní peripetie umělce, ale připomene a v celé jeho šíři ukáže dílo polozapomenutého, a přece tak významného malíře, který významně ovlivnil směřování českého moderního malířství začátku 20. století, díky němuž se zařadilo do kontextu evropského malířství.

Nemělo by jít o chronologickou biografii, ale o hledání mnohdy složitých životních etap a podoby jeho obrazů, hledání výrazu a inspiračních zdrojů. Dokument se soustředí na některé zlomové okamžiky v Kubištově životě. Ty, které jde zrekonstruovat z jeho korespondence, studií, či ze vzpomínek jeho nejbližších přátel. Kubišta byl ojedinělou osobností, jejíž tvorba zůstává navzdory přesvědčivé výrazové síle do značné míry obtížně pochopitelná – ale nikoli proto, že by byla ze své povahy uzavřená, ale proto, že jak řekl Marcel Proust o literárním díle – „ten kdo je napsal, je tak mimořádný člověk, že se mu málokdo podobá“. Film představí cca sto padesát umělcových děl, bude kombinovat archivní materiály z doby před a po první světové válce, s dotáčkami realizovanými v České republice a na Istrii. Letos v listopadu uplyne od úmrtí Bohumila Kubišty sto pět let.

Napište nám