O bývalých československých občanech zavlečených do Sovětského svazu.
Připravila D. Průchová.

O bývalých československých občanech zavlečených do Sovětského svazu.

Napište nám